Balise for bedrifter

Balise tilbyr en skreddersydd løsning for bedrifter.

  • Tilgang på alle ruter
  • Reklamefritt for alle brukere
  • Integrert bedriftsinfo (personell, GPS på materiell, ++)

Kontakt sander@srd.no for å høre mer.