Om

Balise er et verktøy som samler, forenkler og tilgjengeliggjør data fra og om jernbanen.

Funnet feil eller har en tilbakemelding? send de til support@balise.no


Data er hentet fra Entur og Bane NOR.

Visse tog som for eksempel tomtog og arbeidstog vil ikke være synlig da Bane NOR ikke deler dette.


Illustrasjoner av Nichlas William Falk, Norske Tog & Balise ©

Bilder er tatt av Jørgen Ruud Nøkleby & Casper Schneider

Tjenesten er utviklet av SRD Solutions AS - Org.nr. 933 253 619