Hei, velkommen til Balise!

Et verktøy som samler, forenkler og tilgjengeliggjør data fra og om jernbanen.

Det er begrenset med hvilke ruter og infomasjon som vises da ikke alt er åpent tilgjengelig.Har du en tilbakemelding? Send den inn her! - endringslogg

Sikkerhetsvarsel

Det er fordbudt å ferdes langs jernbanelinja og krysse spor utenom anviste planoverganger.

Balise må ikke brukes til vurdering av sikkerhet ved kryssing av spor.

Det kan være tog på sporet som ikke dukker opp i Balise.

Sist brukte stasjoner

Du må besøke en stasjon først


Sist brukte tognummer

Du må besøke et tog først

Støtt Balise

Er du fornøyd med Balise og ønsker å hjelpe til med å dekke serverkostnader og støtte utviklingen av Balise? Da kan du gjøre dette gjennom Patreon